Non-Government Institutions Research and Implementation Centre

Non-Government Institutions Research and Implementation Centre

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları: Yüksek Lisans Ders Müfredatı

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Tezli ve Tezsiz (2. öğretim) Yüksek Lisans Programları 

(Tüm Dersler Seçmelidir, Her Dönem 5 Ders Alınır)

 Programa Başvuru Tarihi: Haziran 2016

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları ( Governance and Civil Society Organisations)

Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı        

  

  Dersin Türkçe Adı Dersin İngilizce Adı Dönemi Programı
KYST7001 Toplum ve Siyaset Politics and Society   tezli yl
KYST7002 Sivil Toplum Civil Society   tezli yl
KYST7003 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Democratization in Turkey   tezli yl
KYST7004 Yönetişim Governance   tezli yl
KYST7005 Sivil Toplum Kuruluşları Civil Society Organisations   tezli yl
KYST7006 Proje Yönetimi Project Management   tezli yl
KYST7007 Araştırma Yöntemleri Research Metods   tezli yl
KYST7008 Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi Legal Famework of Civil Society Organisations   tezli yl
KYST7009 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları Media and Civil Society Organisations   tezli yl
KYST7010 Sosyal Girişimcilik Social Entrepreneurship   tezli yl
KYST7011 Uzmanlık Alan Dersi Specialization Field Course   tezli yl
KYST7012 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma CSOs and Institutionalization   tezli yl
KYST7013 Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Lobbying and Civil Society Organizations   tezli yl
KYST7014 Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları International Networks and Civil Society Organizations   tezli yl
KYST7015 Gönüllü Yönetimi Volunteer Management   tezli yl
KYST7016 Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi Contact Management for CSOs   tezli yl
KYST7017 Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet Yöntemleri Civil Society Organizations and Alternative Service Methods   tezli yl
KYST7018 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi Financial Management for CSOs   tezli yl
KYST7019 Sivil Toplum Proje Uygulamaları Civil Society Project Applications   tezli yl
KYST7020 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk CSOs and Social Responsibility   tezli yl
KYST7021 Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi Audit and Civil Society Organisations   tezli yl
KYST7022 Seminer Seminar    tezli yl

   Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları ( Governance and Civil Society Organisations)

Tezsiz (2. Öğretim) Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı  

         
  Dersin Türkçe Adı Dersin İngilizce Adı Dönemi programı
KYST7001 Toplum ve Siyaset Politics and Society   tezsiz yl
KYST7002 Sivil Toplum Civil Society   tezsiz yl
KYST7003 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Democratization in Turkey   tezsiz yl
KYST7004 Yönetişim Governance   tezsiz yl
KYST7005 Sivil Toplum Kuruluşları Civil Society Organisations   tezsiz yl
KYST7006 Proje Yönetimi Project Management   tezsiz yl
KYST7007 Araştırma Yöntemleri Research Metods   tezsiz yl
KYST7008 Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi Legal Famework of Civil Society Organisations   tezsiz yl
KYST7009 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları Media and Civil Society Organisations   tezsiz yl
KYST7010 Sosyal Girişimcilik Social Entrepreneurship   tezsiz yl
KYST7011 Uzmanlık Alan Dersi Specialization Field Course   tezsiz yl
KYST7012 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma CSOs and Institutionalization   tezsiz yl
KYST7013 Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Lobbying and Civil Society Organizations   tezsiz yl
KYST7014 Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları International Networks and Civil Society Organizations   tezsiz yl
KYST7015 Gönüllü Yönetimi Volunteer Management   tezsiz yl
KYST7016 Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi Contact Management for CSOs   tezsiz yl
KYST7017 Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet Yöntemleri Civil Society Organizations and Alternative Service Methods   tezsiz yl
KYST7018 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi Financial Management for CSOs   tezsiz yl
KYST7019 Sivil Toplum Proje Uygulamaları Civil Society Project Applications   tezsiz yl
KYST7020 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk CSOs and Social Responsibility   tezsiz yl
KYST7021 Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi Audit and Civil Society Organisations   tezsiz yl
KYST7980 Dönem Projesi Term Project   tezsiz yl